E-posta Gizlilik Uyarısı

Bu e-posta sadece yukarıda ismi yazılı alıcıya gönderilmiştir ve içeriği fikri mülkiyet hukuku çerçevesinde korunmaya değer bilgi taşıyabilir. Eğer bu e-postanın ulaştığı kişi yukarıda anılan alıcı veya o gerçek veya tüzel kişi adına e-posta mesajı kabul etmeye yetkili kişi değilse, bu mesajın herhangi bir şekilde çoğaltılması, başkalarına dağıtılması veya açıklanması yasaktır. Bu e-posta sehven başka bir sahsa ulaşırsa, bizi lütfen derhal cevabi mesaj göndermek suretiyle haberdar ediniz ve orijinal mesajı tekrardan okunmayacak şekilde siliniz.