Misyon & Vizyon

Mühendislik Plastikleri üretiminde, farklı bir dokunuş için; Global rehber ve servis sağlayıcısı olmayı hedefler.

Kalite Politikası

Mühendislik Plastikleri üretiminde farklı bir dokunuş için, ilke ve değerlerimiz kapsamında kalite yönetim sistemleri bilincinin oluşturulması hedefi ile sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;