POLİTEM SATIŞ VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ İLGİLİ KİŞİ KVKK BAŞVURU FORMU
Yayın Tarihi Revizyon Numarası Revizyon Tarihi
21.09.2020 v.1 21.09.2020


A. İlgili kişinin iletişim bilgileri:

 

*Adı-Soyadı: ……………………………………….……………………………...................

 

*TC Kimlik Numarası: ………………………………….……………………………………

 

*Telefon ve Faks Numarası: …………………………………………………………………

 

*E- Posta Adresi: ………………………………………………...….……………………….

 

*Tebligata Esas İşyeri veya İkamet Adresi: …………………………….…………………...

 

* İmza: …………………………………………………….…………………………...…….

 

B. Lütfen Şirket ile olan ilişkinizi belirtiniz.

  • Mevcut Çalışanıyım
  • Eski Çalışanım
  • Diğer:

………………………………………………………..………..…………………………..…

 

 

C. * Lütfen Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz. Talebinize ilişkin bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

……………………………………….……………………………….………………………

………………………………………….……………………………….……………………

…………………………………………….……………………………….…………………

……………………………………………….……………………………….………………

………………………………………………….……………………………….……………

…………………………………………………….……………………………….…………

……………………………………………………….……………………………….………

………………………………………………………….……………………………….……

…………………………………………………………….……………………………….…

……………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………….……………………………

….………………………………………………………………….…………………………

…….………………………………………………………………….………………………

……….………………………………………………………………….……………………

………….………………………………………………………………….…………………

…………….………………………………………………………………….………………

……………….………………………………………………………………….……………

 

* Yıldız ile işaretli olan alanların, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun

  1. maddesi ve 22. maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (g) bentlerine dayanılarak hazırlanmış olan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in Başvuru Usulü başlıklı 5. maddesi uyarınca doldurulması zorunludur. Başvurunuzda bu alan boş olduğu takdirde, başvurunuz işleme alınamayacaktır.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Politem Satış ve Pazarlama Anonim Şirketi’nin Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi, Necatibey Cad. No: 74/6 Beyoğlu - İstanbul adresine yazılı olarak iletebileceğiniz gibi kvkk@politem.com adresine de iletebilirsiniz.