Çalışan Adayı Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Politem Plastik ve Tekstil Pazarlama Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

  1. Veri Sorumlusu

Kanun uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Politem Plastik ve Tekstil Pazarlama Sanayi Dış Ticaret Anonim Şirketi tarafından aşağıda açıklananlar kapsamında toplanmakta ve işlenmektedir.

  1. Veri Konusu Kişi Grupları

Şirket tarafından; Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçi, kişi gruplarına ilişkin kişisel verileri işlenebilmektedir.

  1. Veri Kategorileri ve Veri Konusu Kişi Grupları

Yukarıda anılan kişi gruplarının; Kimlik, İletişim, Özlük, Hukuki İşlem, Müşteri İşlem, Fiziksel Mekan Güvenliği, İşlem Güvenliği, Mesleki Deneyim, Pazarlama, Görsel ve İşitsel Kayıtlar, Sağlık Bilgileri, veri kategorilerinde yer alan kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu kapsamda;,

1‐) Kimlik Kategorisinde; Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçiye ait veriler,

2‐) İletişim Kategorisinde; Çalışan Adayı, Çalışan, Hissedar/Ortak, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Tedarikçi Çalışanı, Tedarikçi Yetkilisi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçiye ait veriler,

3‐) Özlük Kategorisinde; Çalışana ait veriler,

4‐) Hukuki İşlem Kategorisinde; Çalışana ait veriler,

5‐) Müşteri İşlem Kategorisinde; Ürün veya Hizmet Alan Kişiye ait veriler,

6‐) Fiziksel Mekan Güvenliği Kategorisinde; Çalışan ve Ziyaretçiye ait veriler,

7‐) İşlem Güvenliği Kategorisinde; Çalışan ve Ziyaretçiye ait veriler,

8‐) Mesleki Deneyim Kategorisinde; Çalışan Adayı ve Çalışana ait veriler,

9‐) Pazarlama Kategorisinde; Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Ziyaretçiye ait veriler,

10‐) Görsel ve İşitsel Kayıtlar Kategorisinde; Çalışan Adayı ve Çalışana ait veriler,

11‐) Sağlık Bilgileri Kategorisinde; Çalışana ait veriler, işlenmektedir.

D. Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Dayanak ile İşleneceği Kişisel verileriniz,

1‐) Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyeti, medeni hali, askerlik durumu, e‐posta, iletişim bilgisi, deneyim süresi, eğitim bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; çalışan adaylarının seçme, yerleştirme ve başvuru süreçlerinin yürütülmesi, mülakat süreçlerinin yürütülmesi, işe alım ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

2‐) Özlük Dosyası Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, uyruğu, ana adı, baba adı, nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe/mahalle sgk sicil numarası, meslek adı kodu, T.C. kimlik kartı seri no, cinsiyeti, imza, adres, doğum yeri, doğum tarihi, diploma bilgileri, eşinin adı/soyadı/T.C. kimlik numarası, çocuklarının adı/soyadı/doğum tarihleri, medeni halden oluşan kişisel verileriniz; çalışanlar için iş akdi ve mevzuattın kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal zorunluluk hukuki sebebine dayanarak,

3‐) BES Dosya Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, doğum tarihi, banka hesap numarası, IBAN numarasından oluşan kişisel verileriniz çalışanlar için iş akdi ve mevzuattın kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal zorunluluk hukuki sebebine dayanarak,

4‐) İşe Giriş Bildirimi Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, kızlık soyadı, ana adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruk, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adres, medeni halden oluşan kişisel verileriniz; işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,

5‐) İşten Çıkış Bildirimi Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, kızlık soyadı, ana adı, baba adı, doğum tarihi, cinsiyeti, uyruk, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, adres, medeni halden oluşan kişisel verileriniz; işe giriş bildirgesinin Sosyal Güvenlik Kurumu’na verilmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,

6‐) Çalışanların İzin Talep, Avans Talep ve Mazeret Bildirim Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; çalışanlar için yan haklar ve menfaat süreçlerinin yürütülmesi amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,

7‐) Sözleşme Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, iş yeri adresi, telefon numarası, imzadan oluşan kişisel verileriniz; iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

8‐) Cari Hesap Kartı Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesi; ad, soyad, TCKN, vergi kimlik no, iş yeri adresi, telefon numarası, e‐posta adresinden oluşan kişisel verileriniz finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

9‐) Çalışan Maaş Ödemesi Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, banka hesap numarası, IBAN numarasından oluşan kişisel verileriniz çalışanlar için iş akdi ve mevzuattın kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yasal zorunluluk hukuki sebebine dayanarak,

10‐) İcra/Maaş Haczi Süreçleri Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN icra dosya numarası, borç miktarı, adresten oluşan kişisel verileriniz; müzekkereye cevap verilmesi ve icra ödemesinin yapılması amacıyla; kanunlarda açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilebilmesi hukuki sebebine dayanarak,

11‐) Danışmanlık Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, telefon numarası, e‐posta, imzadan oluşan kişisel verileriniz sözleşme süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

12‐) Denetim Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, telefon, e‐postadan oluşan kişisel verileriniz denetim/etik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

13‐) Ziyaretçi Kaydı Oluşturulması Süreçlerinin Yürütülmesi; ad, soyad ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; fiziksel mekan güvenliğinin temini amacıyla amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

14‐) Analiz Formlarının Doldurulması Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

15‐) Eğitim Faaliyetlerini Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, e‐posta ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla yasal zorunluluk hukuki sebebine dayanarak,

16‐) Çalışana Donanım Zimmet Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad ve imzadan oluşan kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

17‐) Üçüncü Kişilerden Donanım Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad ve telefondan oluşan kişisel verileriniz; mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

18‐) Kurumsal E‐Posta Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad ve e‐postadan oluşan kişisel verileriniz; iş faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

19‐) Ürün/Hizmet Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, TCKN, telefon, e‐posta, unvan, adres, IBAN ve imzadan oluşan kişisel verileriniz mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amacıyla bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

20‐) Üretim Operasyonları Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad ve imzadan oluşan kişisel verileriniz iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

21‐) Depo Operasyonları Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, imzadan ve araç plakasından oluşan kişisel verileriniz lojistik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

22‐) Ödeme Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, adres, fatura bilgileri, banka hesap numarası, IBAN bilgisi, vergi dairesi bilgisi, vergi kimlik numarası, vergi levhasında bulunan bilgilerinizden oluşan kişisel verileriniz; tahsilat, faturalandırma, ödemeleri tahsil etmek ve ödemelerin transfer edilmesini sağlamak amacıyla; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

23‐) Hizmet/Ürün Satış Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, telefon numarası, e‐posta adresi, adres bilgisinden oluşan kişisel verileriniz; sözleşme kurma süreçlerinin yürütülmesi ve iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla; bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

24‐) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesinde; ad, soyad, telefon numarası, TCKN, imza, şifre ve parola bilgilerinden oluşan kişisel verileriniz; bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi amacıyla; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, İnternet sitesinde gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin olarak işlenen IP adresi bilgileri ve log kayıtlarından oluşan kişisel verileriniz; resmi kurumlardan gelen talepleri yerine getirebilmek, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla; kanunlar açıkça öngörülmesi hukuki sebebine dayanarak, işlenmektedir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; “(D)” bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Gerçek Kişiler veya Özel Hukuk Tüzel Kişilerine, Hissedarlara, Bağlı Ortaklıklara, Tedarikçilere, Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına aktarılmaktadır.

1‐) Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine; mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, operasyonların güvenliğinin temini, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,

2‐) Hissedarlara; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi,

3‐) Bağlı Ortaklıklar; mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi,

4‐) Tedarikçilere; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi,

5‐) Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, çalışanlar için iş akdi ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi, çalışanların yan haklar ve menfaatleri süreçlerinin yürütülmesi, amacıyla aktarılmaktadır.

  1. Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, tamamen/kısmen otomatik yollarla veya veri kayıt sisteminin parçası olan otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (“D”) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

1‐) Çalışan Adaylarının Seçme, Yerleştirme ve Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla,

2‐) Özlük Dosyası Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo ve sözlü olarak iletişime geçilmesi yoluyla

3‐) BES Dosya Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla ve sözlü olarak iletişime geçilmesi yoluyla

4‐) İşe Giriş Bildirimi Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla ve sözlü olarak iletişime geçilmesi yoluyla

5‐) İşten Çıkış Bildirimi Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla ve sözlü olarak iletişime geçilmesi yoluyla

6‐) Çalışanların İzin Talep, Avans Talep ve Mazeret Bildirim Süreçlerinin Yürütülmesinde; fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

7‐) Sözleşme Kontrolü Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

8‐) Cari Hesap Kartı Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesi; e‐posta, fiziki olarak elden ya da kargo, telefon görüşmesi ve sözlü olarak iletişime geçilmesi yoluyla,

9‐) Çalışan Maaş Ödemesi Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

10‐) İcra/Maaş Haczi Süreçleri Süreçlerinin Yürütülmesinde; fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

11‐) Danışmanlık Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

12‐) Denetim Hizmeti Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

13‐) Ziyaretçi Kaydı Oluşturulması Süreçlerinin Yürütülmesi; fiziki olarak elden temin edilmesi yoluyla

14‐) Analiz Formlarının Doldurulması Süreçlerinin Yürütülmesinde; fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

15‐) Eğitim Faaliyetlerini Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla

16‐) Donanım Zimmet Süreçlerinin Yürütülmesinde; fiziki olarak elden temin edilmesi yoluyla

17‐) Donanın Tedarik Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden temin edilmesi yoluyla

18‐) Kurumsal E‐Posta Oluşturma Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta yoluyla

19‐) Satın Alma Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden veya kargo yoluyla

20‐) Üretim Operasyonları Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden temin edilmesi yoluyla

21‐) Depo Operasyonları Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden temin edilmesi yoluyla

22‐) Ödeme Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden veya kargo yoluyla

23‐) Hizmet/Ürün Satış Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesinde; e‐posta ve fiziki olarak elden veya kargo yoluyla

24‐) Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesinde; fiziki olarak elden, web sitesi, e‐posta gibi dijital yollarla alınmak suretiyle, toplanmaktadır.

  1. İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, taleplerinizi aşağıdaki yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Şirketimiz tarafından verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için bir (1) Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

KVKK 11. maddesi kapsamında İlgili Kişi;

‐ Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

‐ Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

‐ Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

‐ Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

‐ Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

‐ KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

‐ İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

‐ Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

‐ Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,

‐ Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

‐ Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

‐ Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

‐ Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin “Kemankeş Mh. Necatibey Cd. Nazar Han No.74 K.6 D.6 Karaköy Beyoğlu İstanbul TURKEY” adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden politemplastik@hs03.kep.tr kep e‐posta adresimize iletebilirsiniz.

Başvuru formuna sitemiz üzerinden erişebilirsiniz.

Talebinizin niteliğine göre kimlik tespitine olanak sağlayacak bilgi ve belgelerin eksiksiz ve doğru olarak tarafımıza sağlanması gerekmektedir. İstenilen bilgi ve belgelerin gereği gibi sağlanmaması durumunda, Şirket tarafından en kısa süre içerisinde talebinize istinaden araştırma yapılacak olup başvurunuza ilişkin tarafınıza cevap verilecektir. Şirket tarafından, tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içerisinde başvurunuza ilişkin herhangi bir cevap verilmemesi durumunda başvurunuzun reddedildiği kabul olunur.